Φοιτητές

Φοιτητές

Από το ακαδημαϊκό έτος 2004-2005 ξεκίνησε η εκπαίδευση των τελειοφοίτων της Ιατρικής Σχολής. Στην Κλινική μας εκπαιδεύονται κάθε χρόνο 200 περίπου εκτοετείς φοιτητές της Ιατρικής Σχολής Αθηνών.
Οι φοιτητές χωρίζονται σε 6 σειρές άσκησης των 30 περίπου ατόμων και κάθε σειρά ασκείται στην Κλινική για χρονικό διάστημα 6 εβδομάδων.
Διδάσκονται όλη την ύλη του μαθήματος της Μαιευτικής και Γυναικολογίας, συμμετέχουν στη λήψη των ιστορικών και στην εξέταση των ασθενών, στους τοκετούς, στις γυναικολογικές επεμβάσεις ενώ παράλληλα παρακολουθούν τη λειτουργία των Εξωτερικών Ιατρείων, των ειδικών Μονάδων Εμβρυομητρικής Ιατρικής, Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής και Γυναικολογικής Ογκολογίας.

 

Οι εκπαιδευτές τους – Μέλη ΔΕΠ της Κλινικής παραδίδουν μετά από κάθε μάθημα αναλυτικές σημειώσεις για την προετοιμασία των εξετάσεών τους. Υπεύθυνος εκπαίδευσης των φοιτητών είναι ο Διευθυντής της Κλινικής Καθηγητής Δημήτριος Κασσάνος.
Κάθε ομάδα φοιτητών αναλαμβάνει την εκπόνηση εργασίας πάνω σε σύγχρονα γνωστικά αντικείμενα της Μαιευτικής και Γυναικολογίας με επιβλέποντα τον Καθηγητή κ. Δημήτριο Κασσάνο και τον Επιμελητή Β΄Ιωάννη Γραμματικάκη.

 

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: Ειδικευόμενοι Ιατροί »

Joomla
Joomla

Wordpress
Wordpress

Ρίμινι 1, Τ.Κ. 124 62, Χαϊδάρι, Αθήνα, 210 5832215-5832244