Επιστημονικό έργο

Επιστημονικό έργο

Ερευνητικό έργο

Ταυτόχρονα με το Κλινικό και Εκπαιδευτικό έργο πραγματοποιούνται ερευνητικά προγράμματα σε συνεργασία με άλλες Κλινικές και Εργαστήρια του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου «ΑΤΤΙΚOΝ», καθώς και με άλλες Κλινικές της Ιατρικής Σχολής. Από τα Ερευνητικά αυτά Πρωτόκολλα προέκυψαν έως το 2014:

268 Ανακοινώσεις που έγιναν σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια, και
93 δημοσιεύσεις που έγιναν σε ελληνικά και ξενόγλωσσα περιοδικά της Ειδικότητάς μας.

 

Αναγνωρισμένα ερευνητικά προγράμματα που εκπονήθηκαν:

1. Ανάπτυξη συστήματος διάγνωσης της εμβρυϊκής υποξίας και πρόληψη άμεσων και απώτερων σοβαρών επιπλοκών που συμβάλλουν στην αύξηση της περιγεννητικής θνησιμότητας και νοσηρότητας (ΠΕΝΕΔ 1999).

2. Διαχείριση και συνδυαστική αξιολόγηση βιοφυσικών παραμέτρων για την έγκαιρη διάγνωση της εμβρυϊκής υποξίας στο πρώτο στάδιο του τοκετού με χρήση συστήματος βασισμένου σε νευρωνικά δίκτυα (ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ).

3. Διαφορική έκφραση γονιδίων-παραγόντων απόπτωσης στον καρκίνο του ενδομητρίου. Ταυτοποίηση και αξιολόγηση μοριακών δεικτών σχετιζομένων με την πρόγνωση και αντιμετώπιση της νόσου (ΠΕΝΕΔ 2003).

 

Διδακτορικές διατριβές

Στην Κλινική εκπονούνται 18 Διδακτορικές Διατριβές πάνω σε θέματα της Μαιευτικής και Γυναικολογίας.

 

Διεθνείς συνεργασίες

Η Κλινική στα πλαίσια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Παθολογία της κύησης» συνεργάζεται τόσο σε επιστημονικό όσο και σε εκπαιδευτικό επίπεδο με κέντρα του εξωτερικού, Διακεκριμένοι ομιλητές από το εξωτερικό διδάσκουν στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα, ενώ πράλληλα δίνεται η δυνατότητα στους ιατρούς και στο νοσηλευτικό προσωπικό να εξειδικευθεί σε επιμέρους τομείς της Μαιευτικής-Γυναικολογίας.

Μάθετε περισσότερα...

 

Συγγραφή βιβλίων

Από τους ιατρούς της κλινικής έχουν συγγραφεί βιβλία που αναφέρονται σε επίκαιρα θέματα Εμβρυομητρικής Ιατρικής καθώς και ένα σημαντικό εγκόλπιο των Πρωτοκόλλων που εφαρμόζονται στην Κλινική. Τέλος, διατίθενται και οι δύο τόμοι  συγγράματος με θέμα «Παθολογία της κύησης» του Καθηγ. Ε.Ε.Σαλαμαλέκη.

 

Joomla
Joomla

Wordpress
Wordpress

Ρίμινι 1, Τ.Κ. 124 62, Χαϊδάρι, Αθήνα, 210 5832215-5832244