Εκπαιδευτικά Προγράμματα Γ΄ Μ/Γ Κλινικής

Εκπαιδευτικά Προγράμματα Γ΄ Μ/Γ Κλινικής

Στα πλαίσια του συνεχούς εκπαιδευτικού έργου της Κλινικής υλοποιούνται κάθε χρόνο Μετεκπαιδευτικά Προγράμματα πάνω στις νεώτερες εξελίξεις της Μαιευτικής – Γυναικολογίας. Υπεύθυνος για την εκπόνηση των προγραμμάτων  είναι ο Διευθυντής Νικόλαος Παπαντωνίου.

Joomla
Joomla

Wordpress
Wordpress

Ρίμινι 1, Τ.Κ. 124 62, Χαϊδάρι, Αθήνα, 210 5832215-5832244