Διοργάνωση σεμιναρίων

Διοργάνωση σεμιναρίων

Η Κλινική σε συνεργασία με άλλες Κλινικές της Γ ΔΥΠΕ, έχει οργανώσει πρόγραμμα Σεμιναρίων για τους Ειδικευόμενους Ιατρούς. Σκοπός των Σεμιναρίων αυτών είναι η συνεργασία των Κλινικών σε εκπαιδευτικό και ερευνητικό επίπεδο με σκοπό στο άμεσο μέλλον τα οφέλη που θα προκύψουν από τη συνεργασία αυτή να είναι σημαντικά για τους νέους Ιατρούς μας και γενικότερα για τις Κλινικές μας. Έχουν ήδη πραγματοποιηθεί τα 4 πρώτα Σεμινάρια στα οποία έλαβαν μέρος όλοι οι Ειδικευόμενοι Ιατροί των Μαιευτικών & Γυναικολογικών Κλινικών των Νοσοκομείων Αττικόν, Νίκαιας (Αγ. Παντελεήμων), Τζάννειο και Θριάσιο.

Joomla
Joomla

Wordpress
Wordpress

Ρίμινι 1, Τ.Κ. 124 62, Χαϊδάρι, Αθήνα, 210 5832215-5832244