Δομή

Δομή

ΔΟΜΗ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΔΟΜΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ
domh klinikis domi Ekswterikwn Iatreiwn

ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ

Η Γ’ Μαιευτική –Γυναικολογική Κλινική ιδρύθηκε σύμφωνα με το ΠΔ 143/1996 (Α 110) και εγκαταστάθηκε στο Π.Γ.Ν «Αττικόν» με την υπ΄αρίθμ. Υ4α/ΟΙΚ.39632/2003 (Β 523) κοινή υπουργική απόφαση. Η έναρξη λειτουργίας της έγινε Την 1/9/2003 υπό τη διεύθυνση του Καθηγ. Εμμ. Σαλαμαλέκη ξεκίνησε η μεγάλη και δύσκολη προσπάθεια λειτουργίας μιας νέας Κλινικής σε ένα καινούργιο Νοσοκομείο.
Παρά τις εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες τόσο λόγω της έλλειψης προσωπικού αλλά και λόγω πολλών λειτουργικών ζητημάτων, τα οποία είναι δεδομένα σε τέτοιες περιπτώσεις, η αδιάκοπη και συστηματική εργασία όλων όσων ξεκίνησαν με όραμα και προοπτική την προσπάθεια αυτή οδήγησε σήμερα σε μια σύγχρονη νοσοκομειακή μονάδα με υποδειγματικό τρόπο λειτουργίας και οργάνωσης καθιστώντας την 3η Μαιευτική Γυναικολογική Κλινική σημαντικό κλινικό και εκπαιδευτικό κέντρο.
Το αποτέλεσμα αυτό δε θα είχε επιτευχθεί χωρίς την άοκνη και ανιδιοτελή προσφορά του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού που πολλές φορές προέταξε το συμφέρον της κλινικής μπροστά σε οποιαδήποτε προσωπική επιθυμία. Η πρώτη επέμβαση έγινε το Μάρτιο του 2004, δίνοντας το έναυσμα για μια πραγματικά εντυπωσιακή πορεία μέχρι σήμερα.

Στο διάστημα που ακολούθησε αναπτύχθηκαν σταδιακά όλα τα τμήματα της Κλινικής, ενώ από το 2004 εκπαιδεύονται και φοιτητές Ιατρικής κατά το έκτο έτος. Επίσης, αναπτύχθηκαν και λειτουργούν ειδικά τμήματα δίνοντας τη δυνατότητα στους ειδικευόμενους ιατρούς αλλά και στους φοιτητές να αποκτήσουν τα απαραίτητα εφόδια για την επαγγελματική τους σταδιοδρομία. Η πραγματοποίηση των αρχικών στόχων δεν αποτέλεσε εύκολη προσπάθεια και χωρίς την επιμονή και υπομονή των προτεργατών αυτού του εγχειρήματος δε θα ήταν εφικτή οποιαδήποτε εξέλιξη.

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « Προσωπικό Η κλινική σήμερα »

Joomla
Joomla

Wordpress
Wordpress

Ρίμινι 1, Τ.Κ. 124 62, Χαϊδάρι, Αθήνα, 210 5832215-5832244